Όροι και Προϋποθέσεις

Αποδέχομαι την ελεύθερη χρήση και επεξεργασία της ανωτέρω φράσης από την
Δημιουργό, την οποία και αναγνωρίζω ως κυρία του έργου που θα δημιουργήσει,
παραιτούμενος από οποιεσδήποτε αξιώσεις και απαιτήσεις κατά της Δημιουργού ή/και του
Εκδοτικού οίκου, αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ανωτέρω
φράσης και του έργου που θα δημιουργηθεί


Αποδέχομαι ρητά τη χρήση του email μου από τη δημιουργό με σκοπό την επικοινωνία της
μαζί μου και την ενημέρωσή μου αναφορικά με την εξέλιξη της συγκεκριμένης ενέργειας για την συλλογή από 100 ατάκες και την έκδοση του βιβλίου από τις εκδόσεις Κάκτος