Παράθυρο Ανοιχτό

 Το ίδιο παράθυρο, στον ίδιο παράδεισο κάθε καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια μας μετρώ και όχι τα χρόνια που γέμισαν τη ζωή μας. Παραμένει η ίδια αίσθηση, μαγική, κάθε φορά που ανοίγω αυτό το παράθυρο. Το παράθυρο στο δικό μας παράδεισο. Μια θεά που κλείνει το δικό μας μαζί. Μας αγκαλιάζει δροσερά, καθώς τα δικά μας χέρια […]