Όροι και Προϋποθέσεις

Αποδέχομαι την ελεύθερη χρήση και επεξεργασία της ανωτέρω φράσης από την Δημιουργό – Τσατσάκη Μαρίας, την οποία και αναγνωρίζω ως κυρία του έργου που θα δημιουργήσει, παραιτούμενος από οποιεσδήποτε αξιώσεις και απαιτήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ανωτέρω φράσης και του έργου που θα δημιουργηθεί.