Όροι και Προϋποθέσεις

Αποδέχομαι την ελεύθερη χρήση και επεξεργασία της ανωτέρω φράσης από την Δημιουργό, την οποία και αναγνωρίζω ως κυρία του έργου που θα δημιουργήσει, παραιτούμενος από οποιεσδήποτε αξιώσεις και απαιτήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ανωτέρω φράσης και του έργου που θα δημιουργηθεί. Αποδέχομαι ρητά τη χρήση του email μου από τη δημιουργό με σκοπό την επικοινωνία της μαζί μου και την ενημέρωσή μου αναφορικά με τα νέα της ιστοσελίδας της.