Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου www.atakaistoria.gr. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») έχει σκοπό την ενημέρωσή σας για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον Δικτυακό μας τόπο. Προτείνεται να επαληθεύετε κατά διαστήματα το περιεχόμενό της. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με την εμάς συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής σας στην παρούσα Δικτυακή Πύλη (ΔΠ), Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Μαρία Τσατσάκη.

Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα;
Προσωπικό Δεδομένο είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις, αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο του μέλους, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (Password) και διεύθυνση IP.

Πώς συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα και ποιος είναι ο σκοπός και η βάση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων;


Για την απλή περιήγησή σας στον παρών ιστότοπο atakaistoria.gr δε σας ζητείται από την Εταιρεία κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της πρόσβασης και περιήγησης στον ιστότοπο atakaistoria.gr[], για να μας στείλετε την ατάκα που (ενδεχομένως) θα κάνουμε ιστορία, και για να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον οποιονδήποτε λόγο (π.χ. για την άσκηση κάποιου δικαιώματός σας). ]Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες με την συναίνεση τους στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας www.atakaistoria.gr. Τα e-mails των χρηστών που συμμετέχουν στα σχετικά πεδία για την αποστολή της ατάκας γίνεται με την συναίνεση τους και διατηρούνται στη βάση μέχρι την διαμόρφωση και δημοσίευση της ιστορία. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί την διατήρηση των στοιχείων του στην βάση του
διαδικτυακό τόπο www.atakaistoria.gr μπορεί να στείλει e-mail στο info@atakaistoria.gr για την οριστική διαγραφή τους. Tα παραπάνω προσωπικά σου δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

Συγκατάθεση: επεξεργαστούμε δεδομένα που επιλέξατε να μοιραστείτε μαζί μας, μέσω της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να υποβάλετε την ατάκα σας, την οποία ενδεχομένως να μετατρέψουμε σε ιστορία. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας θεωρείται νόμιμη καθώς αποσκοπεί στην παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας που εσείς ζητήσατε.

Έννομο Συμφέρον: για την προστασία από και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών, ή/και για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας (π.χ. εκκρεμής δικαστική αντιδικία).

Νομική Υποχρέωση: είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν προς ή μέσω της ιστοσελίδας μας. Είμαστε επίσης
υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να διαχειριζόμαστε και να απαντούμε στα αιτήματά αρμόδιων αρχών (π.χ. αστυνομία, δικαστικές αρχές). Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να διαχειριζόμαστε και να απαντούμε στα αιτήματά σας που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων
Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους, αποδέκτες των προσωπικών σου δεδομένων μπορεί να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας:

Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων της ιστοσελίδας όπως η Google και η Hotjar, και πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης και ασφάλειας δεδομένων.

Πάροχοι υπηρεσιών δικτύων δεδομένων για τη διασύνδεση των
υποδομών μας με το internet.

Πάροχοι συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών (π.χ. δικηγόροι), στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε εμάς.

Οι αστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ήδημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα να ανακοινώνουμε τέτοια δεδομένα. Διατήρηση Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα διατηρούμε μόνο για την δημιουργία της ιστορία. Mετά το πέρας της περιόδου διατήρησης ή εάν κάποιος χρήστης ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του και δεν εκκρεμεί κάποια δικαστική διένεξη ή άλλη αμφισβήτηση ή έννομο συμφέρον που να απορρέει από τη χρήση της ΔΠ, τα δεδομένα του θα διαγράφονται το συντομότερο δυνατόν.

Δεδομένα ανηλίκων Η ΔΠ δεν απευθύνεται σε ανηλίκους και δεν παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας σε ανηλίκους, ούτε συλλέγουμε τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση που εν αγνοία μας συλλεχθούν τέτοιες πληροφορίες, οι πληροφορίες της παρούσας ενημέρωσης ισχύουν εξίσου για ανηλίκους όπως και για τους ενήλικες. Η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά προς δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα.Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία∙
 • το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών∙ και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:
 • το δικαίωμα διαγραφής, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις∙
 • το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, σε κατάλληλο μορφότυπο∙
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις∙
 • εναντίωσης στην επεξεργασία, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, δηλαδή να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή. Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω σχετικά δικαιώματα χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε σχετικά εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς
  και για τους λόγους της καθυστέρησης.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Προσωπικών Δεδομένων – Για περεταίρω ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@atakaistoria.gr
 • Δικαίωμα Καταγγελίας -Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην
  ιστοσελίδα της.