Πνευματικά Δικαιώματα

Τα περιεχόμενα στην εν λόγω ηλεκτρονική ιστοσελίδα αποτελούν πρωτότυπη και αυθεντική εργασία της δημιουργού Τσατσάκης Μαρίας αποτελούν πνευματικά της δικαιώματα και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων.

1 Ιανουαρίου 2018