Πνευματικά Δικαιώματα

Τα περιεχόμενα στην εν λόγω ηλεκτρονική ιστοσελίδα αποτελούν πρωτότυπη και αυθεντική εργασία της δημιουργού Τσατσάκη Μαρίας αποτελούν πνευματικά τις δικαιώματα και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.